english

מזונות ילדים

 

כשהורים מתגרשים זה מזה – הם לא מתגרשים מהילדים. תשלום דמי מזונות היא חובתו של ההורה כלפי ילדיו. פעמים רבות עיקרו של סכסוך הגירושין מתרכז בסוגיית דמי המזונות. ההוצאה הקבועה והחודשית, מקשה על ההורים, והופכת את סכסוך הגירושין ליצרי וקשה. האב מרגיש "כספומט" ואילו האם מרגישה מנוצלת.

הסכם גירושין מקצועי, שעובר אישור קפדני של בית המשפט או בית הדין, יכול למנוע מצב כזה.

 

מזונות ילדים
הפחתה והעלאה של דמי המזונות.

פעמים, לאחר מספר שנים, מוצאים עצמם האבות הגרושים, בלי יכולת לשלם את סכום המזונות שנקבע. תביעה לפחתת דמי מזונות, אפשרית כאשר השתנו הנסיבות באופן מהותי מאז שנחתם הסכם המזונות או שניתן פסק הדין. תביעת הפחתת דמי מזונות אפשרית, ואנחנו מתמחים בכך.

ההוצאה הקבועה והחודשית, מקשה על ההורים, והופכת את סכסוך הגירושין ליצרי וקשה. האב מרגיש "כספומט" ואילו האם מרגישה מנוצלת.

מאת

העלאת דמי מזונות

לפעמים האמא מרגשה שדמי המזונות שנפסקו אינם מספיקים עוד. מוזמנים להתקשר ולהתייעץ בכל עת.

תביעת מזונות

קביעת סכום המזונות

סכום המזונות נקבע ע"פ מספר פרמטרים שונים ומורכבים. היקף ההכנסה של ההורים, רמת המחיה של בני הזוג בעודם נשואים, היקף ההוצאות הנדרשות עבור חינוך, מדור והוצאות מדור. וכן הסכום המקובל בחברה הישראלית. כל הפרמטרים האלו מתכנסים בסופו של דבר לסכום שנקבע לדמי המזונות.

קרא בהרחבה

תחומי התמחות

משרדנו מתמחה בדיני משפחה ובמשפט האזרחי. אנו שמים דגש על לווי אישי ומקצועי מתוך גמישות והבנה מקסימלית לצרכי הלקוחות. מוזמנים לצור איתנו קשר בטלפון 02-5838387 או דרך האתר.